Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

Äldreboende i Köping riskerar nytt föreläggande

Efter larm av skyddsombud

Efter larm av ett skyddsombud från Kommunal i november 2017 har gruppboendet Nordlund i Köping redan fått ett föreläggande. Nu överväger Arbetsmiljöverket att på nytt förelägga boendet. Det framgår av en underrättelse.

Vid en uppföljande inspektion den 19 juni 2018 kunde Arbetsmiljöverket konstatera att samtliga krav i föreläggandet inte var uppfyllda.

Vid uppföljningen framkom bland annat att arbetsgivaren har använt en enkät från Prevent för att genomföra undersökningen. Samtliga medarbetare har svarat på enkäten men vissa av frågorna ska ha varit svåra att besvara för medarbetarna. Flera hade behövt hjälp med att fylla i enkäten. Dels hade vissa frågor uppfattats som otydliga och dels hade några arbetstagare kryssat i flera svarsalternativ på vissa frågor.

Arbetsgivaren har gjort en riskbedömning och upprättat en handlingsplan som nästan uteslutande innehåller frågeställningar istället för konkreta arbetsmiljöåtgärder. Vid uppföljningen uppgav de att anledningen till detta var att det var oklart vad medarbetarna menat när de fyllt i enkäten och att en djupare analys behövs för att kunna vidta rätt åtgärder. 

Arbetsmiljöverket har bedömt att arbetsgivaren inte kunnat identifiera orsakerna till riskerna i arbetsmiljön genom den enkätundersökning som gjorts och att kravpunkten ett, inte är uppfylld. Arbetsmiljöverket har vidare bedömt att de inte heller uppfyllt kravpunkterna två och tre eftersom det saknas förutsättningar att genomföra och upprätta en adekvat riskbedömning och handlingsplan när undersökningen av arbetsmiljön inte till fullo är slutförd.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/058345.
Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker