Nyheter

Alltjänst saknar rutiner för arbetsmiljön

Roos Alltjänst AB i Köping saknar skriftliga rutiner för sitt arbetsmiljöarbete. Det kunde Arbetsmiljöverket konstatera efter en inspektion på företaget.

Arbetsmiljöverket kunde bland annat konstatera att företaget inte hade undersökt arbetsförhållandena inom verksamheten och gjort en skriftlig riskbedömning beträffande alla de faktorer som påverkade arbetsmiljön. Företaget saknade även rutiner som beskrev hur de skulle arbeta med sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Det framkom också att företaget saknade instruktioner till sina arbetstagare, för hur de skulle minimera riskerna i trafiken.

Dessa brister måste vara åtgärdade senast den 14 februari 2017 då Arbetsmiljöverket planerar ett återbesök.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.