Kategorier
Nyheter

Ambulans tillkallades – kemtekniker kände sig matt

En kemtekniker på ett företag i Västerås började känna sig matt och tung varpå ambulans tillkallades till arbetsplatsen. Det framgår av en anmälan.

Enligt anmälan skulle företagets kemitekniker lastat sin sorteringsbil med kemikalier från återbruken Sala/Enköping/Hälla. Vid lossning av kemikalierna till mellanlagret ska kemiteknikern ha börjat känna sig matt och tung, med en metallsmak och torrhet i munnen, varpå ambulans tillkallades.

Enligt anmälan ska även miljöteknikern som vistats i mellanlagret börjat känna sig påverkad så som matt och tung med metallsmak och torrhet i munnen. Även miljöteknikern fick åka in med ambulans.

Området spärrades av och räddningstjänsten tillkallades.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/039926.