ArbetsplatsolyckorKöping/Arboga/Kungsör

Anställd fick ström genom kroppen

En anställd på ett företag i Kungsör fick ström genom kroppen under en arbetsplatsolycka. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Olyckan ska ha inträffat vid monteringen på arbetsplatsen. Underhållspersonalen felsökte på flödesmätaren i värmaren och hade varit inne där vid ett flertal tillfällen och hade då brutit strömmen. Vid sista felsökningen kopplade personalen inte ur sladden men slog ifrån huvudbrytaren. Det låg fortfarande spänning fram till brytaren varpå personalen fick strömgenomgång från vänster hand till höger hand och blev blek och omtöcknad.

Efter händelsen kopplades inkommande spänning från direkt då annan underhållspersonal återställde utrustningen senare. Personalen blev körd till akuten i Köping där hen fick ligga uppkopplad på EKG för att kolla hjärtrytmen.

Enligt anmälan finns det en rutin för arbetsuppgiften och underhållspersonalen ska vara fullt medveten om att den finns. Orsaken till olyckan ska enligt anmälan vara att underhållspersonalen inte följde rutinen fullt ut. En bidragande faktor ska vara att utrustningen är så pass kompakt byggd som gör det svårt att felsöka. Enligt anmälan var det trångt utrymme eftersom att det är en liten utrustning, tidspress eftersom att det närmade sig skiftbyte och underhållspersonalen kände att hen ville få jobbet klart.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/020580.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.