SkyddsombudVästerås

Arbetsgivaren tyckte inte riskbedömning krävdes – skyddsombudet tyckte tvärtom

Ett skyddsombud i Västerås har anmält sin arbetsgivare till Arbetsmiljöverket då hen tycker att arbetsgivaren bör göra en konsekvensanalys av förändringar.

Skyddsombudet skriver att arbetsgivaren vid flera tillfällen har blivit ombedd av skyddsombudet att utföra en risk – och konsekvensanalys på specifika förändringar inom verksamheten, men detta ska inte ha utförts då arbetsgivaren inte ansåg att risken eller konsekvensen var tillräckligt stor.

Skyddsombudet skriver i sin anmälan att hen har begärt att en risk – och konsekvensanalys skall utföras, men arbetsgivaren har, enligt anmälan valt att inte göra det. Vidare anser skyddsombudet att minimibemanningen skulle utgöra risker och konsekvenser för både boende och personalen, men även för hälsan. Vidare har vikarier uttryckt att de inte blir bokade i lika stor utsträckning som förut på grund av minimibemanningen vilket för dem upplevs som stressande.

I fallet med nattpersonalen som med ökade arbetsuppgifter får ökade krav på arbetet, men även mer att göra nattetid. Då planerade insatser inte skall utföras nattetid anser skyddsombudet att det kan bli risker och konsekvenser för personalen och boende på hela enheten.

Av bland annat ovan anledning kräver skyddsombudet att arbetsgivaren ska åtgärda genom att göra en risk – och konsekvensanalys.

Bland annat skriver arbetsgivaren i sitt svar att ”arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och riskbedömer alltid förändringar i verksamheten och så långt det går i samverkan med facklig part inför förändringar. Utifrån schemaläggningsarbetet riskbedömer vi om vi gör förändringar i verksamhetsplaneringen genom att öka eller minska antalet medarbetare under dygnet. Varje nytt schema riskbedöms inte om vi inte gör en förändring i verksamhetsplaneringen, men varje nytt schema samverkas utifrån specifika förändringar utifrån verksamhetens planering för kommande schemaperiod”.

För den fullständiga handlingen i detta ärende,
vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2020/003290.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.