Debatt/Insändare

Arbetsmiljön är summan av många bäckar små

Summan av det systematiska arbetsmiljöarbetet under en viss period är det utfallet företag, kommuner och andra arbetsgivare måste arbeta utifrån.

Jag får ibland en känsla av att vissa av de ”lättare” delarna av arbetsmiljöarbetet läggs åt sidan. Det kan exempelvis vara en kollega som upplever en viss typ av stress, eller som ser att mattan vid ytterdörren ligger snett med en kant som är uppvikt. Saker förbises på grund av att de anses milda, eller helt enkelt anses vara ”löjliga”. Detta är förstås något som jag inte vet, utan en känsla, en oro.

Men efter att ha läst hundratals inspektionsmeddelanden, olycksanmälningar, tillbudsanmälningar under det gånga året skulle jag väl åtminstone kunna kalla mina känslor för ”känslor med en viss typ av underlag”, icke sant? Om du drar en vågrät linje på ett papper och sedan skriver dit händelser du sett, hört eller på annat sätt fått till dig skulle du förmodligen kunna utläsa, bara genom en snabb genomgång, vilka områden du skulle behöva sätta mer fokus på.

För arbetsmiljön är summan av många bäckar små och ingen fråga är för liten, eller för oviktig.

Om sex personer i ditt arbetslag klagar på dålig ventilation, är det heller inte konstigt om folk efter en viss tid går hem pga. allmän trötthet eller huvudvärk, om ventilationen inte åtgärdas. Lika säkert är det att mobbing kan uppstå på en arbetsplats om inte de första indikationerna som kommer fram, tas på allvar och utreds. Lägg därtill arbetsgivare och arbetstagare som är outbildade i vad systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö faktiskt är.

Och ja, det är lika mycket arbetstagarens, som arbetsgivarens ansvar, att upplysa, tala om och vara med i processen. Samverkan handlar inte bara om att man som arbetstagare ska få information och verktyg för att klara arbetet. Det handlar även om att arbetstagarna måste stötta, förstå och ge utrymme till arbetsgivaren, för att inte den organisatoriska och sociala arbetsmiljön tippar över på dem. Arbetsgivare ska också ha en dräglig arbetsmiljö, det är därför arbetstagarna finns skrivna i lagen (AML) gällande samverkan.

Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker