SkyddsombudVästerås

Arbetsmiljöverket avvisar 6 6a från Västerås

Arbetsmiljöverket avvisar en anmälan av ett skyddsombud enligt 6 6a på ett gymnasium i Västerås. Det framgår av ett beslut från myndigheten.

Skyddsombudet begärde i en skrivelse att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen mot arbetsgivaren Västerås kommun.

Av 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen (1977:116) framgår att om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Arbetsgivaren ska skriftligen bekräfta sådan begäran och utan dröjsmål lämna besked i frågan.

Av skyddsombudets framställan till Arbetsmiljöverket framgår inte att någon av ovanstående formella förutsättningar är uppfyllda. På grund av detta kan Arbetsmiljöverket inte pröva frågan och framställan avvisas därför.

Skyddsombud24 vill med detta påminna alla skyddsombud att följa de formella kraven som finns gällande åtgärder enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen. Kika gärna in vår guide här.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/055356.
Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker