SkyddsombudVästerås

Arbetsmiljöverket avvisar 6 6a

Arbetsmiljöverket väljer att avvisa det regionala skyddsombudets framställan i Västerås. Detta då myndigheten hävdar att det rör sig om arbetsrätt.

I framställan beskriver det regionala skyddsombudet hur hen i egenskap av facklig företrädare för den anställde upplevde ett inbokat möte med arbetsgivaren i Västerås som närmast hotfullt, varefter hen även avvisades från arbetsplatsen. Arbetsgivarens vägrar nu delta i ytterligare fysiska möten med skyddsombudet och hen är dessutom förvägrad tillträde till arbetsplatsen.

Läs även: Skyddsombud begär insats på bilvård i Västerås

Som framgår av 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen har Arbetsmiljöverket enbart mandat att besluta om tvångsåtgärder för att arbetsmiljölagen, eller med stöd av den utfärdade föreskrifter, ska följas. Arbetsmiljöverket utövar dock inte tillsyn över arbetsrättsliga samverkansfrågor och/eller i de fall där skyddsombudet av olika anledningar upplever sig hindrad att utöva sitt uppdrag som skyddsombud. Sådana frågor får istället hanteras inom ramen för vidare fackliga förhandlingar och ytterst genom talan i domstol.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/003823.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.