Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

Arbetsmiljöverket avvisar skyddsombudets anmälan i Köping

Den hänvändelse skyddsombudet lämnade in gällande Köpings kommun avvisas av Arbetsmiljöverket. Det framgår av ett beslut från myndigheten.

Med anledning av skyddsombudets begäran inspekterade Arbetsmiljöverket Köpings kommun den 28 november 2018. Vid inspektionen framkom bland annat att tre grupper har arbetat med omorganisationen utan något deltagande från huvudskyddsombud.

Skyddsombudets begäran om skyddsombudens delaktighet (att de inte fått vara med i arbetsgrupperna och att de inte fått vara med från start) och rätt att ta del av handlingar omfattas av bestämmelserna i 6 kap. arbetsmiljölagen. Dessa kan dock inte göras till föremål för föreläggande eller förbud enligt arbetsmiljölagen.

Läs också: Skyddsombud anmäler Köpings kommun

Arbetsmiljöverket bedömer därför att skyddsombudets framställan avseende dessa åtgärder ska avvisas. Den del av skyddsombudets framställan som avser riskbedömningar från arbetsplatserna kommer dock att hanteras i en särskild ordning.

Arbetsmiljöverket saknar möjlighet att besluta om föreläggande och förbud avseende reglerna i 6 kap. arbetsmiljölagen (se prop. 1976/77:149 s. 422, prop. 1993/94:186 s. 56 och SOU 2006:44 s. 72 f.). Ett skyddsombud som önskar ingripande mot en arbetsgivare som inte uppfyller sina skyldigheter enligt 6 kap. arbetsmiljölagen får istället vända sig till sin fackliga organisation och begära att den kräver skadestånd enligt de bestämmelser som finns i 6 kap. 10-13 §§ arbetsmiljölagen.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/061924.
Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker