Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

Arbetsmiljöverket förelägger Nygården i Köping

Föreläggande vid vite om 50 000 kronor

Arbetsmiljöverket bedömer att bristerna på Nygården är sådana att det finns skäl att bifalla skyddsombudets framställning och förelägga Köpings kommun att åtgärda dessa.

Efter att ett skyddsombud från Kommunal begärt arbetsgivaren Köpings kommun på åtgärder enligt 6 kap 6§ har myndigheten fattat ett beslut om att bifalla skyddsombudets framställning och förelägga Köpings kommun att åtgärda dessa.

Arbetsgivaren måste säkerställa att de rutiner de har för riskbedömningar inför förändringar inom verksamheten är fungerande och kända samt tillämpas av arbetstagarna, inklusive chefer.

Se 7 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivaren måste se till att en undersökning görs av arbetsförhållandena med avseende på organisatoriska och sociala faktorer inom verksamheten. Undersökningen ska innebära en fördjupad undersökning av de bakomliggande orsakerna till den upplevda höga arbetsbelastningen.

Se 8 § AFS 2001:1 samt 9 och 10 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetsgivaren måste även upprätta rutiner för de risker för våld eller hot som kan finnas i arbetet. Rutinerna ska minst omfatta hur deras arbetstagare agerar vid våld eller hot om våld från brukare mot arbetstagare, mellan brukare samt vid larm.

Se 5 § 2001:1, 10 § AFS 2015:4 samt 3 § Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket bedömer att föreläggandet bör förenas med ett skäligt vite om totalt 50 000 kronor.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/059856.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.