Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

Arbetsmiljöverket kräver Köpings Kommun på åtgärder

Efter att Arbetsmiljöverket tidigare avvisat en del av skyddsombudets framställan mot Köpings kommun ställer nu myndigheten ändå vissa krav.

Vid inspektionen den 28 november 2018 beskrev skyddsombuden att det finns en stor oro hos många arbetstagare inför den förestående organisationsförändringen. Det är vanligt att cheferna saknar information och att de inte kan svara på frågor. Även brukare och anhöriga vänder sig till personalen med sina frågor. Enligt inspektionen har skyddsombuden utan resultat efterfrågat riskbedömningar från arbetsplatserna. Riskbedömningarna de hittills fått ta del av är på förvaltningsnivå och endast delvis färdigställda.

Några exempel på faktorer som arbetstagarna oroar sig över är vikarieanskaffning, LAS- listor, kvalitetssäkring, få till stånd samarbetsformer med sjuksköterskor och biståndshandläggare de inte arbetet med sedan tidigare samt nya mötesformer och arbetssätt. Skyddsombuden lyfte fram tidsaspekten som ett stort orosmoment. Det finns enligt inspektionen också arbetsplatser som saknar egna skyddsombud och att det är viktigt att hinna planera så att skyddsombud ges möjlighet att delta.

Läs också: Arbetsmiljöverket avvisar skyddsombudets anmälan i Köping

Åtgärder som kommunen måste göra är att innan förändringar genomförs till följd av den beslutade omorganisationen måste kommunen undersöka arbetsförhållandena och därefter bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall på de arbetsplatser som berörs av ändringarna. Undersökningen ska omfatta såväl fysiska, psykologiska som sociala förhållanden. Riskbedömningen måste dokumenteras skriftligt och av riskbedömningen måste det framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte. 

Se 8 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kommunen måste även ge skyddsombud och berörda arbetstagare möjlighet att medverka i undersökningen och riskbedömningen.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/061924 .
Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker