Kategorier
Nyheter

Arbetsplats utrymdes – totaldamm visade 3,8 mg/m3

En arbetsplats i Fagersta utrymdes efter att en behållare med pulver runnit ut på golvet. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Enligt anmälan ska arbetstagare ha upptäckt ett läckage (pulver på golv) vid en vågstation under behållaren för PRZ. I samband med att de undersökte orsaken till läckaget upptäckte de även att att behållaren inte var i rätt position. De försökte åtgärda detta genom att försiktigt lyfta behållaren varav en större mängd pulver rann ut på golvet.

I samband med detta upptäcktes att den kontinuerliga mätare för totaldamm påvisade 3,8 mg /m3, därefter utrymdes lokalen. Anläggningen var utrymd i cirka en timme för att dammet skulle lägga sig samt sanera anläggningen. Efter cirka 30 minuter var totalvärdet 0,01 mg/m3. All personal på avdelningen duschade och bytte arbetskläder. Personalen närmast anläggningen samt personer som utförde saneringen har genomfört spirometrimätning och lämnat urinprov för koboltanalys.

Som en akut åtgärd byttes den dåliga tätningen och kontrollera de andra stativen samt upprätta nuvarande rutin/plan för egenkontroll av tätningar av stativen.

För mer information kring hygieniska gränsvärden, vänligen se AFS 2018:1
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/039742.