Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

AV förelägger Köpings Kommun vid vite av 75 000 kronor

Arbetsmiljöverket förelägger arbetsplatsen Nordlund i Köping vid vite av 75 000 kronor. Det framkommer av en delgivning från myndigheten.

Arbetsplatsen måste nu se till att en undersökning görs av arbetsförhållandena med avseende på organisatoriska och sociala faktorer i verksamheten. Undersökningen måste minst omfatta:

  • Kraven i arbetet för arbetstagarna,
  • Om resurserna är anpassade till kraven, samt
  • Om arbetstidens förläggning kan leda till ohälsa.

Läs också: Efter larm av skyddsombud – Arbetsmiljöverket överväger föreläggande

Undersökningen måste också omfatta huruvida arbetstagarna har kännedom om:

  • Vilka arbetsuppgifter de ska utföra.
  • Vilket resultat som ska uppnås i arbetet.
  • Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur.
  • Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte räcker för alla arbetsuppgifter som ska utföras.
  • Vem de ska vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.
Se 8 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete och 9-10 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS (2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetsplatsen måste också, utifrån resultatet av riskbedömningen, i en skriftlig tidsatt handlingsplan ange de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och som inte genomförs omedelbart. I planen måste det anges vem som ska se till att åtgärderna genomförs. Genomförda åtgärder måste även kontrolleras.

Se 10 § AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsplatsen ska även säkerställa att det finns skriftliga instruktioner som arbetstagarna kan arbeta efter då det uppstår allvarliga risker i arbetet.

Se 7 § AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/058345.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.