Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

AV överväger föreläggande i Köping

Efter larm av skyddsombud

Arbetsmiljöverket överväger att förelägga gruppboendet Rosendal i Köping. Detta efter att ett skyddsombud larmat till myndigheten.

I ett brev som kom in i april 2018 begär skyddsombudet att Arbetsmiljöverket ska meddela ett föreläggande eller
förbud. Skyddsombudet vill att Arbetsmiljöverket ska se till att åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljön på Rosendals demens- och korttidsboende. Kraven gäller bland annat att kartläggning, riskbedömning och handlingsplaner ska göras i arbetet och vid planerade förändringar.

Att det finns ett verklighetsanpassat planerings/tidssystem, åtgärder för risker kring hot och våld, resurserna ska
anpassas till kraven, undersöka så att förläggningen av arbetstiderna inte leder till ohälsa, fungerande rutiner och introduktion för nyanställda samt att det finns skriftliga instruktioner vid allvarliga risker.

Läs också: Skyddsombud larmar om hög arbetsbelastning på boende i Köping

Myndigheten inspekterade arbetsstället i juni 2018 och uppmärksammade brister i arbetsmiljön. Bland annat har arbetsgivaren inte genomfört någon undersökning av om arbetstidernas förläggning riskerar att leda till ohälsa. Av det tidigare svaret till skyddsombuden framgår att de avser att påbörja en kartläggning men det har sedan inte fullföljts.

I ett tidigare ärende har Arbetsmiljöverket ställt krav på att arbetsgivaren ska göra riskbedömningar av alla arbetsmoment som utförs med och hos varje enskild brukare. Enligt arbetsgivaren görs detta delvis. Skyddsombuden anförde att det inte finns tid avsatt för att utföra riskbedömningarna.

Kraven är bland annat att arbetsgivaren ska ha skriftliga rutiner som beskriver när och hur de ska arbeta med sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Se 5 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. De ska även ge arbetstagare och skyddsombud möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att de regelbundet får möjlighet att delta i aktiviteter som rör det systematiska arbetsmiljöarbetet. Se 4 § (AFS 2001:1).
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/022405.
Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker