Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

AV överväger föreläggande och förbud på gruppbostad i Kungsör

Arbetsmiljöverket agerar efter att skyddsombud larmat

Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett förbud och ett föreläggande mot Kungsörs kommun efter larm från skyddsombud.

Med anledning av en framställan från skyddsombudet genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion den 3 april 2018. Två av de sex brukarna på boendet har ett utåtagerande beteende med speciella behov och funktionshinder som kräver erfaren och inskolad personal då de har svårt att acceptera ny personal.

Enligt skyddsombuden har arbetssituationen gjort att ett flertal arbetstagare valt att sluta på boendet under det senaste året. Det har lett till att personalbristen blivit allt mer akut. Arbetet beskrivs vara psykiskt påfrestande och efter en halv dag kan behovet av paus eller att få bli avlöst vara stort. I takt med att flera arbetstagare har slutat har den ordinarie personalen fått arbeta fler och längre dagar med samma brukare än vad som är planerat vilket medfört brist på återhämtning både under och mellan arbetspassen.

Läs också: Skyddsombud larmar från gruppbostad i Kungsör

Enligt skyddsombuden saknas tillräcklig framförhållning i planeringen. De menar att det inte fungerar att lösa bristande planering med att akut beordra ut ordinarie personal nära inpå ett arbetspass, särskilt då det varit känt ett tag att passet inte är bemannat. Arbetsgivaren delar inte skyddsombudens bild och menar att utbeordring endast sker vid krissituationer. Tidigare har personalen blivit kontaktade direkt av bemanningsenheten men ni har ändrat er rutin så att alla beordringar ska beslutas av enhetschefen.

Enligt skyddsombuden finns det fortfarande oklarheter om och när larmtelefonen ska bäras, vem som tar emot larmet och vad denne förväntas göra. Skyddsombudet beskriver att ensamarbete är en risk i arbetet på gruppboendet men att det inte alltid är möjligt att arbeta två personer samtidigt inne hos en brukare. Det kan bli förvirrande för dem och kan istället leda till större risker. Däremot behöver det finnas backup som kan ge snabb hjälp då man arbetar ensam vilket det inte alltid gör idag.

För att komma tillrätta med den ansträngda arbetssituationen och minska sårbarheten vill ni nu ändra arbetssätt så att fler personal ska kunna arbeta med samtliga brukare. När det gäller inträffade tillbud var ni osäkra på hur många som rapporterats in men uppskattade det till ett trettiotal under 2017. Det är oklart vilka rutiner som finns för att utreda tillbud. Ni har lagt till en punkt på dagordningen på APT för information om tillbud. Skyddsombudet menade att alla tillbud ändå inte tas upp och diskuteras.

Arbetsgivarens synpunkter ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket före den 24 maj 2018.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/014846.
Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker