Nyheter

Avsaknad av rutiner för tillbud och olycksfall

Företaget Q-TAGG R&D AB i Västerås har en del brister i Arbetsmiljön. Det konstateras efter en inspektion av Arbetsmiljöverket.

Företaget saknar rutiner för att registrera olycksfall och tillbud samt för att utreda de bakomliggande orsakerna till de händelser om ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som inträffar inom verksamheten.

För att förebygga att liknande händelser inträffar igen är det viktigt att företaget får kännedom om och kan utreda orsakerna till de olycksfall och tillbud som inträffar. Arbetsmiljöverket bedömer därför att det råder risk för att tillbud och olyckshändelser kan förbli outredda och därför riskerar att upprepas.

Företaget utför arbetsuppgifter på olika externa arbetsplatser som t.ex. handelsfartyg. Arbetsmiljöverket bedömer utifrån inspektionen att risker finns i arbetsmiljön som företaget inte har identifierat. För att kunna identifiera potentiella risker krävas att arbetstagare har kunskaper om arbetet samt vilka risker som finns på arbetsplatsen.

Bristerna måste vara åtgärdade senast den 17 maj 2017 då Arbetsmiljöverket planerar ett återbesök.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.