Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

Avskrivning samt avvisning av 6 6a i Köping

Efter att ett regionalt skyddsombud begärt åtgärder och själv tagit tillbaka en del av sin framställan mot ett pastorat i Köping avvisar AV skyddsombudets framställan.

Skyddsombudet begärde i en skrivelse i april 2019 att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen mot pastoratet avseende brister i arbetsmiljön.

Med anledning av ombudets begäran inspekterade Arbetsmiljöverket arbetsstället i april 2019. Vid inspektionen uppgav ombudet att hen återkallade den del av sin framställan som avsåg ”individ och specifika individer”.

Läs mer här.

I beslutet skriver myndigheten vidare:

Det är en felaktig tolkning att ett regionalt skyddsombud inte äger rätt att verka på en arbetsplats om det finns en skyddskommitté. En skyddskommitté som inte fungerar kan inte skydda sig från att ett regionalt skyddsombud kommer in. Förarbetena ger för handen att det är så, men om man ser till syftet är det inte att blockera ett regionalt skyddsombud på arbetsplatser där arbetsmiljöarbetet inte fungerar.

Tanken är att det regionala skyddsombudet inte ska medverka om arbetsmiljöarbetet fungerar.

Tanken har aldrig varit att man ska kunna blockera bort ett regionalt skyddsombud. Mot bakgrund av den inspektion som genomfördes förefaller det uppenbart att skyddskommittén inte fungerar som den ska.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/020229.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.