SalaSkyddsombud

Boende i Sala får föreläggande med vite – bristande ventilation

Efter att ett skyddsombud anmält arbetsgivaren Sala kommun med anledning av en bristande ventilation har Arbetsmiljöverket beslutat ett föreläggande med vite.

Ett skyddsombud begärde i ett brev till Arbetsmiljöverket att de skulle meddela ett föreläggande eller förbud mot arbetsgivaren enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen.

I brevet berättade skyddsombudet att hen har kontaktat arbetsgivaren enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen och begärt att de ska åtgärda bristerna i ventilation och temperaturreglering för att uppnå en acceptabel arbetsmiljö. Arbetsgivaren har inte genomfört åtgärderna i tillräcklig grad och tidigt i år inspekterade myndigheten arbetsstället. Vid inspektionen, samt genom efterföljande kompletteringar, framkom brister. Arbetsgivaren har fått möjlighet att lämna synpunkter på kraven och tidpunkterna innan Arbetsmiljöverket fattade detta beslut men några synpunkter har inte inkommit.

Läs också: Skyddsombud anmälde bristande ventilation – AV överväger föreläggande

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns ett upplevt problem med för höga temperaturer i de utrymmen där personalen i huvudsak utför omvårdnadsarbete (boendelägenheterna) med undantag för en avdelning där det istället upplevs vara för kallt. Mätningarna av lufttemperaturen visar en något högre temperatur än vad arbetsgivaren själva har som mål att ha på ett äldreboende (23 +/- 0,5 grader).

Därför bedömer Arbetsmiljöverket att det finns skäl att förelägga arbetsgivaren att åtgärda bristerna. De gör också bedömningen att föreläggandet ska förenas med ett vite på 50 000 kronor.

För den fullständiga handlingen i detta ärende,
vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/072361.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.