Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

Brandstationen i Arboga kan få föreläggande

Arbetsmiljöverket överväger att förelägga brandstationen i Arboga. Det framgår av en underrättelse skickad från myndigheten.

Den 31 augusti 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket arbetsstället och såg då vissa brister i arbetsmiljön. Arbetsstället fick sedan ett inspektionsmeddelande den 7 september 2018 där myndigheten beskrev bristerna och ställde krav på att arbetsstället skulle åtgärda dem. Brandstationen har skickat in dokument med anledning av inspektionen och det har då visat sig att brister finns kvar.

Det har framkommit att den fördelning av uppgifter i arbetsmiljöarbetet som ni tidigare gjort inte var tydlig för alla arbetstagare i arbetsledande positioner. Det framkom vidare att det finns en otydlighet gällande vilka resurser och befogenheter arbetsledande personer har att tillgå i sitt arbete. Ni uppger att en arbetsmiljöutbildning är påbörjad för arbetstagare i arbetsledande positioner. Utbildningen kommer dock att ta tid enligt er.

Läs också: Överväger föreläggande på brandstation i Arboga

Arbetsstället har beskrivit att det under räddningsinsatser arbetar pumpskötare vid de olika enheterna. Det är enligt arbetstagarna en väldigt hög bullernivå från pumparna på de olika brandbilarna. Det har inte genomförts någon undersökning av bullernivån trots att ljudet uppfattas som besvärande.

Ett skyddsombud kontaktade Arbetsmiljöverket i ärendet och uppgav då i huvudsak att varken skyddsombud eller arbetstagare fått vara delaktiga i de åtgärder som föranletts av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande från den 7 september 2018. Skyddsombuden har inte heller träffat den sakkunnige person som anlitats av arbetsstället med anledning av inspektionsmeddelandet.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/046831.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.