Nyheter

Bristande arbetsmiljö på Nordkalk i Köping

Bristande samverkan, bristande SAM och bristande undersökningar var något av det som Arbetsmiljöverket anmärkte på under den senaste inspektionen.

Enligt Arbetsmiljöverket saknar företaget rutiner för att introducera inhyrda underentreprenörer i hur de arbetar med säkerhet,risker och åtgärder. De saknar samverkan med Tuna sanering avseende risker,säkerhet och åtgärder.

Se 7 § AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete, ändrad genom AFS 2003:4.

Företaget har inte heller undersökt arbetsförhållandena inom verksamheten och gjort någon skriftlig riskbedömning beträffande alla de faktorer som påverkar arbetsmiljön. Vid tillsynen saknades skriftliga riskbedömningar av saneringsarbeten på Nordkalk i Köping.

Se 8 § AFS om systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1.

Företaget saknar även rutiner för att säkerställa att ögonduschar är funktionsdugliga och inte är kontaminerade med kemikalier och de saknar en skriftlig handlingsplan för de brister som de har identifierat, men inte åtgärdat.

Se 4 § AFS 1999:7 om första hjälpen och krisstöd samt 10 § AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/010451.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.