Nyheter

Bristande fallskydd – sanktionsavgift på 79 600 kronor

Ett företag i Västerås får betala en sanktionsavgift då de ska ha brustit med sitt fallskydd. Det framgår av ett avgiftsföreläggande.

Vid en inspektion på en byggarbetsplats i Västerås uppmärksammade Arbetsmiljöverket att det pågick byggnads- och anläggningsarbete. Personerna ska då ha utfört arbete där det funnits risk för fall. Fallrisk ska enligt myndigheten ha funnits eftersom fallskyddet var bristfälligt där arbetet utfördes. Det saknades skyddsräcken vid många ställen runt öppningar.

En del personal hade selar på sig som var kopplade medan annan personal förflyttade sig förbi öppningarna utan att vara kopplade. Det saknades skyddsräcken i ytterkant även på områden som i stort sett var färdiglagda.

Fallhöjden ska ha varit cirka 10-12 meter till marken och cirka fyra meter till underliggande nivå. De personer som utförde arbete där fallrisk fanns är anställda av samma företag. Företaget har i egenskap av arbetsgivare brutit mot 60 a § AFS 1999:3 genom att de inte har sett till att fallskydd fanns där arbetet utfördes och fallhöjden var två meter eller mer. De måste därför betala en sanktionsavgift, som fastställdes till 79 600 kronor.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/027268.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.