Nyheter

Bristande rutiner för trycksatta anordningar

Ett företag i Hallstahammar har bristande rutiner för sina trycksatta anordningar. Det menar Arbetsmiljöverket efter en inspektion.

Vid inspektionen framkom att företaget saknar dokumenterade rutiner för utvärdering och revidering av rutiner för forlöpande tillsyn över trycksatta anordningar som används inom verksamheten.

Det ska framgå av företagets rutin att de en gång per år ska utvärdera och vid behov revidera deras rutin för fortlöpande tillsyn. Se 4 kap 17 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2017:3 om användning och kontroll av trycksatta anordningar. Se 4 kap. 17 § AFS 2017:03.

Vid inspektionen framkom även att företaget inte har undersökt och riskbedömt placeringen av sina trycksatta anordningar som finns på arbetsstället. Det innebär att det kan finnas risker som inte identifierats vilket kan orsaka ohälsa och olycksfall vid användning, underhåll samt kontroll av trycksatta anordningar vid arbetsstället.

Se 2 kap 2 och 3 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2017:3 om användning och kontroll av trycksatta anordningar och 8 § (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Se 8 § AFS 2001:01 samt 2 kap. 2 och 3 §§ AFS 2017:03.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/007184.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.