Nyheter

Bristande SAM inom hemtjänst i Kungsör

Efter att Arbetsmiljöverket inspekterat hemtjänsten i Kungsörs kommun framkom en del brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Hemtjänsten behöver komplettera sina dokumenterade rutiner för undersökning av arbetsförhållandena och bedömning av riskerna för sina arbetstagare att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet med och hos den enskilde/brukaren. Vid inspektionen visade arbetsgivaren en rutin de tagit fram för undersökning och riskbedömning av de belastningsergonomiska förhållandena samt en tillhörande checklista. Checklistan saknar dock riskbedömning av arbetsutrymme i hygienutrymmen.

Se 5 § AFS 2001:01.

Vid inspektionen berättade arbetsgivaren att de genom två olika enkäter undersökt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. De har dock, utifrån genomförda undersökningar, inte gjort någon riskbedömning och inte tagit tagit fram en dokumenterad handlingsplan för de åtgärder som de inte kunnat genomföra omedelbart.

Se 8 och 10 §§ AFS 2001:01.

Vid inspektionstillfället framkom att arbetsgivaren saknar en rutin som säkerställer att de genomför en undersökning och riskbedömning av exponering för arbetsmiljöfaktorer som kan innebära en risk för gravida eller ammande arbetstagare. Arbetsmiljöfaktorer att ta hänsyn till kan vara fysisk uttröttning till exempel hantering vid förflyttningar som påverkar ländrygg, ogynnsamma arbetsrörelser och arbetsställningar samt exponering för smitta, psykisk påfrestning och risk för hot/våld.

Se 4 § AFS 2007:05 samt 5 § AFS 2001:01.

Arbetsgivaren har även brister i sin rutin för att fånga upp och utreda olyckor och tillbud i verksamheten. Vid inspektionen konstateras att rutinen inte är känd och att det är en underrapportering av tillbud.

Se 5 och 9 §§ AFS 2001:01.

I samband med städning hos brukaren finns en önskelista för vilka kemikalier som ska användas och för dessa finns säkerhetsdatablad. För de produkter som brukaren själv vill ska användas finns inga säkerhetsdatablad.

Se 6 och 7 §§ AFS 2011:19.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/021888.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.