SalaSkyddsombud

Bristande ventilation på arbetsplats i Sala – Skyddsombud larmar

Ett skyddsombud från en arbetsplats i Sala larmar om en bristande ventilation. Det framgår av en hänvändelse skickad till Arbetsmiljöverket.

Begäran gäller ett särskilt boende i Sala kommun. Enligt denna kräver skyddsombudet att ventilationen på boendet blir åtgärdad så att arbetsmiljön blir acceptabel att arbeta i.

Arbetsgivaren har svarat skyddsombudet att ventilationen är säkerställd genom att vaktmästare kommer och justerar temperaturen manuellt vid behov och att lagningen är prioriterad av fastighetsenheten. Arbetsgivaren gör bedömningen att arbetsmiljön är acceptabel att arbeta i utifrån ovanstående åtgärder.

Efter arbetsgivarens svar har skyddsombudet valt att begära ingripande från Arbetsmiljöverket.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/072361.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.