Nyheter

Allvarliga brister på Granngården i Arboga

Efter en inspektion på Granngården i Arboga kunde Arbetsmiljöverket konstatera flera brister. Nu kräver myndigheten åtgärder.

Vid inspektionen noterade Arbetsmiljöverket allvarliga brister i pallställ på kallagret. Bland annat noterades att underlaget (asfalt) är mycket dåligt och ojämnt, ställage lutar, påkörningsskydd saknas på flera ställen, det saknas uppgift om högsta tillåtna last per sektion och bärplan, det saknas även genomskjutningsskydd på ställen där det behövs. Bristerna var så omfattande att myndigheten konstaterade att någon rutin för fortlöpande tillsyn av arbetsplatsens pallställ inte kan ha funnits på många år.

Arbetsplatsen saknar även en skriftlig handlingsplan för de åtgärder som de utifrån genomförd undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som de inte kan genomföra omedelbart. För att förebygga risken för att utveckla belastningsskador behövs det goda kunskaper i arbetsteknik. Arbetsplatsen uppgav vid inspektionen att de har teoretisk webbutbildning men att de inte praktiskt tränar in arbetsmomenten. Det behövs återkommande teoretisk och praktisk utbildning för att medarbetarna ska anamma rätt arbetsteknik.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/064224.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.