Nyheter

Brister kvarstår inom hemtjänsten – trots krav

Hemtjänsten i Arboga Kommun har brister kvar i verksamheten – trots krav från Arbetsmiljöverket. Nu får Kommunen chansen till komplettering.

Kommunen måste, utifrån vad riskbedömningen visar, dokumentera i en handlingsplan de åtgärder som behövs för att förbygga ohälsa och olycksfall och som inte genomförs omedelbart. I handlingsplanen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Dessutom måste Kommunen vidta åtgärder så att arbetets krav balanseras mot de resurser som står till arbetstagarnas förfogande.

Åtgärderna måste minst innebära:
– att arbetsuppdraget är tydligt för alla arbetstagare
– att arbetsuppdraget är anpassat till de resurser som står till förfogande.

Vidare måste Kommunen klargöra i vilken ordning arbetstagarna ska prioritera sina arbetsuppgifter och vilka arbetsuppgifter som ska väljas bort, när den tillgängliga tiden inte räcker till för alla uppgifter.

Slutligen måste Kommunen undersöka och göra en riskbedömning av de belastningsergonomiska förhållandena i verksamheten och arbetsuppgifterna vid hemtjänsten och då särskilt bedöma risken för belastningsskador på så väl lång som kort sikt. De måste bedöma om belastningarna enskilt eller i kombination kan innebära risk för skada. Riskerna ska bedömas utifrån belastningarnas duration (hur länge), frekvens (hur ofta) och intensitet (hur mycket). I bedömningen ska fysiska, organisatoriska och psykosociala faktorer i arbetsmiljön beaktas. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska i den anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

Arbetsmiljöverket vill ha åtgärderna genomförda senast den 31 oktober 2016.

Taggar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.