Nyheter

Bristfälliga rutiner på byggföretag i Köping

Efter en inspektion av en arbetsplats i Arboga, ställer Arbetsmiljöverket krav på ett byggföretag, med bas i Köping.

Arbetsgivaren hade i egenskap av byggarbetsmiljösamordnare för utförandet inte låtit genomföra alla anpassningar i arbetsmiljöplanen som behövdes med hänsyn till hur arbetet fortskred och till de eventuella förändringar som ägt rum.

Vidare saknades beskrivningar av hur aktuella brister ska förebyggas och att markentreprenörens riskbedömning inte fanns tillgänglig. På byggarbetsplatsen fanns flera utländska arbetstagare och arbetsmiljöplanen var inte tillgänglig för dessa i någon del.

Arbetsgivaren har också bristfälliga rutiner som att samordna riskbedömningar och följa upp arbetsmomenten från entreprenörerna och sedan införa/bifoga dessa till arbetsmiljöplanen.

Vid inspektionen fanns ej riskbedömningar från markentreprenören tillgänglig och det saknades dokumenterade beskrivningar eller motsvarande för de armeringsarbeten som hade påbörjats.

Slutligen anlitar arbetsgivaren lettiska medarbetare vid byggarbetsplatsen. Det rådde oklarheter om dessa skulle ses som utstationerade eller inte.

Arbetstagarna och arbetsgivaren saknar dessutom kunskaper om EU:s utstationeringsdirektiv vilket innebär i korthet att en arbetsgivare ska anmäla en utstationering till Arbetsmiljöverket senast när en utstationerad arbetstagare påbörjar arbete i Sverige.

Åtgärderna skulle redovisas till Arbetsmiljöverket senast igår, den 27 oktober 2016.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.