Nyheter

Butikschefen saknar kunskap – AV ställer krav

En butikschef på en kaféhandel i Västerås saknar kunskaper inom arbetsmiljöområdet. Nu överväger Arbetsmiljöverket ett föreläggande.

Arbetsmiljöverket fann att butikschefen saknar kunskaper inom arbetsmiljöområdet. Med kunskaper avses kunskaper om regler som har betydelse för arbetsmiljön, fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall, åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.

Vid inspektionen kunde företaget inte visa att de systematiskt undersökt arbetsförhållandena och bedömt riskerna för ohälsa eller olycksfall i arbetet och inte heller undersökt och bedömt riskerna för våld och hot i verksamheten och saknar även rutiner för att förebygga hot och våld.

Nu måste företaget bland annat se till att butikschefen och personal med arbetsledande uppgifter har tillräckliga kunskaper om:

  • regler som har betydelse för arbetsmiljön,
  • fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall,
  • åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt
  • arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/005541.
Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker