Kategorier
Nyheter

Gruppboende i Köping brann – personal rökskadades

En boende på ett gruppboende i Köping ska ha tänt eld på sin soffa varpå en brand utbröt i lägenheten och rökskadade personal. Det framgår av en anmälan.

Enligt anmälan ska en boende på ett gruppboende i Köping ha tänt eld på sin soffa i vardagsrummet vilket ska ha resulterat i att hela lägenheten börjat brinna. Den boende ska sedan ha uppsökt personalen och meddelat dem om vad hen hade gjort.

Personalen gick upp i hens lägenhet som då var helt övertänd och rök vällde ut i trapphuset. Inget brandlarm ska ha startat på boendet, men däremot hade larmet gått på angränsande äldreboende och den personalen hade i sin tur larmat brandkåren som kom inom kort efter det att personalen på boendet upptäckt branden.

Vid brandtillfället arbetade två personal varav en hade astma. Hen ska då ha andats in rök och fått mer besvär av astman med bland annat ökad trötthet.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/041352.
Kategorier
Nyheter

Rättspraxis: Skyddsombuds planerings- och informationsrätt

AD (Arbetsdomstolen) har prövat skyddsombudens planeringsrätt och rätten att få del av olika slag av handlingar. Här tar vi upp två olika exempel.

AD 2007 nr 70 (Planeringsfallet)

Ett huvudskyddsombud bjöds inte in att delta i planeringen vid ändringen av ett personalutrymme. Information hade getts till facket enligt 19 § MBL och förhandlingen hade slutat i oenighet. Trots detta inleddes ändringen av lokalen. Ett samrådsmöte hölls dock senare som huvudskyddsombudet bjöds in till via en uppmaning från den fackliga organisationen. Huvudskyddsombudet deltog varpå arbetsgivaren ansåg att de hade bjudit in skyddsombudet även om det var vid ett senare tillfälle.

AD redogjorde för de regler som gäller enligt 6 kap. 4 § AML. Skyddsombud har rätt att delta i planeringen i varje stadium som är av betydelse ur arbetsmiljösynpunkt (prop. 1976/77:149 s. 336). AD fann att huvudskyddsombudet helt undandragits

”möjlighet att delta i planeringen av lokaländringarna innan dessa i praktiken börjat genomföras genom att bolaget lät ta bort det befintliga mat- och pausutrymmet”.

AD fann att bolaget hade hindrat skyddsombudet genom att bryta både mot 6 kap. 4, 6, 10 och 11 §§ AML och 3 § Förtroendemannalagen. AD påminde om att både MBL och AML måste iakttas samtidigt (AD 1980:4).

Huvudskyddsombudet erhöll 35 000 kronor i skadestånd och den fackliga organisationen erhöll lika mycket.

Kommentar:

Ett skyddsombud har rätt att delta i planeringen även om medbestämmandeförhandlingar ska eller har genomförts.

AD 2014 nr 48 (Servicebilar)

Frågan handlade om ett lokalt skyddsombud, som också var huvudskyddsombud hade rätt att delta i planeringen då servicebilar köptes in centralt av huvudkontoret.

Den fackliga organisationen ansåg att huvudskyddsombudet på filialen (som även var lokalt skyddsombud) hade hindrats då bolaget köpt in servicebilar utan att skyddsombudet varit delaktig i processen.

Arbetsdomstolen slog fast att uppdraget som skyddsombud är knutet eller bundet till ett arbetsställe. Beslutet om vilka bilar som skulle köpas in fattades inte vid det arbetsställe där skyddsombudet var verksam, utan fattades centralt. AD fann att skyddsombudet inte hade hindrats.

Kommentarer:

Slutsatsen är att ett skyddsombud från ett arbetsställe inte har rätt att delta i planeringen på ett annat arbetsställe, även om de arbetstagare som ombudet företräder berörs av beslutet. Domen ger ett intryck av att de enda som har rätt att delta i planeringen är skyddsombud som företräder arbetstagarna på det centrala arbetsstället.

Källa: Maria Steinberg, Skyddsombudsrätt (2018)
Kategorier
Nyheter

Andades in kvävgas – fick syrebrist

En anställd på ett företag i Kolbäck andades in kvävgas och fick syrebrist. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Enligt anmälan ska delar i en ugn ha fastnat. Ugnen ska då ha varit fylld med kvävgas.

En reparatör tittade in i ugnen för att se delarna som fastnat varpå hen andades in kvävgas och syrebrist uppstod.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/040642.
Kategorier
Nyheter

Anställd hotad och träffad av sten på gruppboende

En anställd på ett boende i Norberg fick motta hot och blev träffad av en sten som en klient kastade. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Enligt anmälan ska en klient ha sparkat en anställd hårt på låret, blivit spottad i ansiktet och i håret. Klienten ska även ha slagit den anställde på armen.

Vidare skriver anmälaren att klienten kastade sten på en anställd och hotade personen med en stor glasskärva. Stenen ska ha träffat den anställde och klienten avvek med glasskärvan.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/039429.
Kategorier
Nyheter

Ambulans tillkallades – kemtekniker kände sig matt

En kemtekniker på ett företag i Västerås började känna sig matt och tung varpå ambulans tillkallades till arbetsplatsen. Det framgår av en anmälan.

Enligt anmälan skulle företagets kemitekniker lastat sin sorteringsbil med kemikalier från återbruken Sala/Enköping/Hälla. Vid lossning av kemikalierna till mellanlagret ska kemiteknikern ha börjat känna sig matt och tung, med en metallsmak och torrhet i munnen, varpå ambulans tillkallades.

Enligt anmälan ska även miljöteknikern som vistats i mellanlagret börjat känna sig påverkad så som matt och tung med metallsmak och torrhet i munnen. Även miljöteknikern fick åka in med ambulans.

Området spärrades av och räddningstjänsten tillkallades.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/039926.
Kategorier
Nyheter

Trampade snett – korsbandet gick av

En anställd på ett företag i Västerås ska ha trampat snett under en arbetsplatsolycka och skadat korsbandet. Det framgår av en anmälan.

Enligt anmälan skulle en anställd kliva på en tom EUR-pall och hade samtidigt varor i händerna framför sig som gjorde att personen missbedömde hur mycket av pallen som var kvar, vilket gör att den anställde tappade fotfästet och trampade snett.

Enligt anmälan ska den anställde i samband med snedsteget ha skadat sitt bakre korsband i det högra knät så pass att det gick av.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/040042.
Kategorier
Nyheter

Arbetsplats utrymdes – totaldamm visade 3,8 mg/m3

En arbetsplats i Fagersta utrymdes efter att en behållare med pulver runnit ut på golvet. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Enligt anmälan ska arbetstagare ha upptäckt ett läckage (pulver på golv) vid en vågstation under behållaren för PRZ. I samband med att de undersökte orsaken till läckaget upptäckte de även att att behållaren inte var i rätt position. De försökte åtgärda detta genom att försiktigt lyfta behållaren varav en större mängd pulver rann ut på golvet.

I samband med detta upptäcktes att den kontinuerliga mätare för totaldamm påvisade 3,8 mg /m3, därefter utrymdes lokalen. Anläggningen var utrymd i cirka en timme för att dammet skulle lägga sig samt sanera anläggningen. Efter cirka 30 minuter var totalvärdet 0,01 mg/m3. All personal på avdelningen duschade och bytte arbetskläder. Personalen närmast anläggningen samt personer som utförde saneringen har genomfört spirometrimätning och lämnat urinprov för koboltanalys.

Som en akut åtgärd byttes den dåliga tätningen och kontrollera de andra stativen samt upprätta nuvarande rutin/plan för egenkontroll av tätningar av stativen.

För mer information kring hygieniska gränsvärden, vänligen se AFS 2018:1
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/039742.
Kategorier
Nyheter

Skärrad operatör när kylklocka föll

En operatör från ett företag i Fagersta blev skärrad när en kylklocka plötsligt föll från hög höjd. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Under en morgon cirka klockan 05.00 tappades en kylklocka från en hög höjd inne på företaget. Som tur var ska klockan ha fallit rakt ner på ett fundamentet i ugnen och blivit stående där.

”Det hade kunnat bli värre”

Tillbudet ska inte ha resulterat i några personskador förutom en skärrad operatör, men anmälaren skriver att det hade kunnat bli värre.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/039441.
Kategorier
Nyheter

Knäade personalen i bakhuvudet

En anställd på ett gruppboende i Köping fick utstå både hot och fysisk kontakt av en nära anhörig till en brukare. Det framgår av en anmälan.

Den anställde gick till brukaren då denne hade larmat. Brukaren låg då på golvet i köket (brukaren krampade och hade slem i munnen). En nära anhörig hade foten under brukarens huvud och den anställde ville ändra läget på huvudet för att slemmet i munnen skulle rinna ut. Den anhöriga blev då irriterad och ryckte i den anställdes vänstra underarm samt hotade den anställde.

När den anställde stod på knä och skulle hjälpa brukaren knäade den anhörige den anställdes huvud. Den anhörige låste sedan dörren och ville, enligt anmälan, inte att den anställde skulle gå ut ur lägenheten.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/039425.
Kategorier
Nyheter

Förare hamnade i vattnet

En förare från ett företag i Sala hamnade i vattnet under ett tillbud. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

En maskinförare på en amfibisk redskapsbärare ska ha parkerat på en brant å-kant för att ta sin lunchrast. En del av maskinen parkerades under vattnet, varpå två stycken 4 millimeter hål fyllde ett av två skott (det bakre) i höger ponton med vatten.

Efter lunchen backade föraren snett ner i en brant vinkel, med den fyllda pontonen, i det djupa vattnet, varpå maskinen vickade och föraren hamnade i vattnet.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/039195.