Nyheter

Efter allvarliga tillbud – socialkontor får bakläxa

Socialkontoret i Surahammar får bakläxa av Arbetsmiljöverket. Det framgår av ett inspektionsmeddelande från myndigheten.

Med anledning av det allvarliga tillbud, av hotkaraktär, som kontoret rapporterat till Arbetsmiljöverket inspekterade myndigheten verksamhet med avseende på kontorets rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och specifikt för hur de tillämpat dessa för undersökning och riskbedömning av organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden (OSA) samt för att förebygga våld- och hotsituationer.

Socialkontoret redovisade i sin utredning av det inträffade samt beskrev översiktligt sina rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Utredningen och kontorets övriga beskrivning av tillbudet klargjorde erforderliga uppgifter. Dock visade de inte några dokumenterade riskbedömningar gällande de kontrollerade områdena och de dokumenterade rutinerna för SAM var inte möjliga att visa vid inspektionstillfället.

Arbetsmiljöverket bedömer därför att socialkontorets rutiner för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan vara bristfälligt och likaså de efterfrågade riskbedömningarna, om metoderna för att göra sådana är oklara.

Se 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 §§ AFS 2001:1.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/019370.
Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker