SalaSkyddsombud

Efter anmälan från skyddsombud – AV överväger föreläggande

Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett föreläggande mot Kulturskolan i Sala. Detta efter att ett Huvudskyddsombud från lärarförbundet slagit larm.

I ett brev som kom in den 7 juni 2017 begär skyddsombudet Marita Karlström-Andersson, Lärarförbundet att Arbetsmiljöverket ska meddela ett föreläggande eller förbud mot Kulturskolan i Sala.

Skyddsombudet vill att Arbetsmiljöverket ska förelägga skolan att vidta följande åtgärder:

  • Se till att arbetstagarna har arbetsplatser där de kan utföra sitt arbete utan att bli störda av övrig verksamhet
  • Iordningställa ett vilorum
  • Iordningställa ett personalrum där personalen kan sitta utan att störas av annan verksamhet
  • Installera en hiss för att öka tillgängligheten och för att personalen ska slippa bära tung utrustning i trapporna
  • Se över och förbättra ljudisoleringen mellan rum och våningar.

Nya lokaler diskuterades i nämnden i mars, men inget har hänt sedan dess. Den plan som finns är att Kulturskolan ska flytta tillbaka till tidigare lokaler i Sörskogen, men detta kan inte ske förrän tidigast 2020, då Vasaskolan ska byggas om och deras elever måste använda Sörskogen fram till dess.

Arbetsgivarens synpunkter ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket senast den 4 december 2017.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/029546.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.