Nyheter

Efter hot och våld – Arbetsmiljöverket ställer krav

Arbetsmiljöverket ställer krav på ett demens och vårdboende i Surahammar. Det framgår av ett inspektionsmeddelande.

Arbetsgivaren redovisade att vissa omvårdnadssituationer innehåller risker för våld- och hotsituationer för personalen. De har bedömt att riskerna finns särskilt i samband med omvårdnad av en brukare. Det framkom också att det finns ergonomiska risker för arbetstagarna i samband med dessa omvårdnadssituationer. Arbetsgivarens riskbedömningar finns ännu inte skriftliga.

Se 2 § AFS 1993:2 samt 8 § AFS 2001:1.

Vid inspektion framkom att arbetsgivaren rapporterar in en hel del tillbud, och arbetsskador. Kommunen har rutiner angående anmälan av tillbud och arbetsskador. Rutinen saknar dock instruktioner om hur dessa ska utredas. Arbetsgivaren behöver komplettera sina rutiner med vem som och hur man ska utreda olyckor och tillbud i verksamheten.

Exempel på frågor som behöver besvaras är:

 • vilka faktorer bedöms ligga bakom händelsen?
 • finns brister i rutinerna/ instruktionerna eller efterlevnaden av dem?
 • är det tydligt när man ska backa?
 • finns reträttvägar?
 • har ni ändrat något i era rutiner eller skalskydd efter händelsen?
 • finns lämplig skyddsutrustning/ hjälpmedel?
 • behövs larm att tillgå?
 • kan man undvika ensamarbete vid påtaglig risk för hot eller våld eller
 • belastningsskada?
 • finns behov av utbildningsinsatser?
 • vilket stöd har erbjudits berörda?
 • vilka andra åtgärder har ni genomfört eller planerar att genomföra för att
 • förhindra, eller mildra liknande händelser i framtiden?
 • vilket skyddsombud har deltagit i utredningen?
Se 5 och 9 §§ AFS 2001:1 samt 10 § AFS 1993:2.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/008741.
Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker