Nyheter

Efter inspektion – omfattande brister på pastorat i Köping

Ett pastorat i Köping får bakläxa av Arbetsmiljöverket. Efter att myndigheten inspekterat arbetsplatsen kunde de konstatera att det fanns nio brister.

Enligt inspektionsmeddelandet har arbetsgivaren bland annat ingen arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara i verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. De kunde inte heller uppvisa eller redogöra för att de har mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vidare har arbetsgivaren inte gjort en dokumenterad fördelning av uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De har inte säkerställt att de som har uppgifter att göra i det systematiska arbetsmiljöarbetet har de kunskaper som krävs för att utföra sina uppgifter.

Läs även: Anställd föll mot golvet i kyrka

Arbetsgivaren har en personalhandbok men kunde inte uppvisa några skriftligt dokumenterade rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. De saknar rutiner i sin verksamhet för att arbeta med alla de delar som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De rutiner som saknas gäller följande delar:

 • Att se till att arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Att se till att uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet fördelas till chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare i verksamheten.
 • Att se till att den/de som tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet har tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för uppgifterna.
 • Att se till att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om riskerna i arbetet och hur de ska kunna utföra arbetet säkert.
 • Att se till att det görs regelbundna undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön.
 • Att se till att det görs riskbedömningar inför förändringar i verksamheten.
 • Att se till att det görs utredning av ohälsa, olycksfall och tillbud som inträffar i verksamheten.
 • Att se till att det skrivs handlingsplaner.
 • Att se till att det görs kontroll av att genomförda åtgärder fått avsedd effekt.
 • Att se till att det görs årlig uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat.
 • Att se till att företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån anlitas vid behov.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/012880.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.