SalaSkyddsombud

Efter larm av skyddsombud – föreläggande med vite

Efter att ett skyddsombud från lärarförbundet larmat Arbetsmiljöverket gällande bristande lokaler förelägger nu myndigheten Kulturskolan, Sala kommun vid vite om över en halv miljon.

Arbetsmiljöverket förelägger Sala kommun vid vite av 20 000 kronor att senast den 20 april 2018 ha vidtagit vissa åtgärder:

  • De måste se till att tunga instrument och andra tyngre varor går att transportera på hjul i skolans lokaler utan risk för belastningsskador på personalen.
Se 51 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning samt 5 och 6 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:2) om belastningsergonomi.

Arbetsmiljöverket förelägger kommunen även vid vite av 500 000 kronor att senast den 15 augusti 2018 ha vidtagit ytterligare åtgärder:

  • De måste undersöka det vägda reduktionstalet R´w mellan de rum på Kulturskolan där arbetstagare utför sitt arbete. Framkommer det av undersökningen att det vägda reduktionstalet R´w mellan rummen uppgår till mindre än 44 dB, måste de vidta åtgärder så att det vägda reduktionstalet mellan rummen uppgår till minst 44 dB.
Se 4 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:16) om buller och 32 § AFS 2009:2 om arbetsplatsens utformning. Mer information om reduktionstal mellan rum finns i Svensk standard SS 25268:2007.
  • De måste även se till att transporter av skrymmande instrument, instrument som har dålig greppbarhet och tung undervisningsutrustning mellan olika plan kan ske med hiss eller annan lämplig lyftanordning.
Se 52 § AFS 2009:2 om arbetsplatsens utformning samt 5 och 6 §§ AFS 2012:2 om belastningsergonomi.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/029546.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.