Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

Efter larm av skyddsombud – Köpings kommun måste betala vite

Köpings kommun kommer att få betala ett vite om 40 000 kronor. Det framgår av en dom från förvaltningsrätten i Stockholm.

Ett huvudskyddsombud begärde i en skrivelse som kom in till myndigheten den 13 november 2017, att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen mot Köpings kommun avseende vidtagande av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på Nordlund i Köpings kommun.

Läs också: Föreläggande med vite på Nordlund i Köping

I domen beskrivs ärendet bland annat som följande:

Krav ett:

Enligt Arbetsmiljöverkets föreläggande skulle kommunen utföra en undersökning av arbetsförhållandena med avseende på organisatoriska och sociala faktorer i verksamheten. Undersökningen skulle även omfatta om arbetstagarna har kännedom om bl.a. vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vilket resultat som ska uppnås m.m.

Förvaltningsrätten:

Enligt förvaltningsrättens mening framgår inte om arbetstagarna har kännedom om vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vilket resultat som ska uppnås m.m. Det framgår inte heller om arbetstagarna har kännedom om sina befogenheter i samband med detta. Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten att kommunen inte uppfyllt krav ett i sin helhet. Riskbedömningen är inte klar och undersökningen är inte klar i sin helhet. Vad kommunen anfört i denna del förändrar inte denna bedömning.

Krav två och tre:

Enligt Arbetsmiljöverkets föreläggande skulle kommunen utifrån resultatet av riskbedömningen, i en skriftlig tidsatt handlingsplan ange de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och som inte genomförs omedelbart. Vidare skulle både arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att medverka i uppfyllandet av krav ett och krav två.

Förvaltningsrätten:

Förvaltningsrätten har ovan funnit att riskbedömningen av arbetsmiljön och undersökningen i sin helhet inte är slutförd. Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten, i likhet med Arbetsmiljöverket, att kommunen inte heller upprättat en adekvat handlings- och åtgärdsplan. Med hänsyn till detta kan inte heller arbetstagarna eller skyddsombud anses haft möjlighet att medverka i uppfyllandet av kraven. Det bör dock beaktas att arbetstagarna deltagit i den del av undersökningen som har genomförts.

Sammanfattning:

Av ovan framgår att kommunen genom den genomförda enkätundersökningen delvis får anses ha uppfyllt krav ett. Vid genomförandet av undersökningen har arbetstagarna också getts möjlighet att medverka. Enligt förvaltningsrättens mening är dessa omständigheter som innebär att vitet bör sättas ner något ytterligare utöver vad Arbetsmiljöverket medgett. Arbetsmiljöverkets ansökan ska därmed bifallas delvis och ett vite om 40 000 kr ska därmed dömas ut.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/048582.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.