Nyheter

Efter sanktionsavgift – kommunen vill sänka beloppet

Efter att Arbetsmiljöverket begärt en sanktionsavgift av Hallstahammars kommun på 400 000 kronor anser kommunen att avgiften ska vara 119 310 kronor.

Då kommunen bett Arbetsmiljöverket att sänka sanktionsavgiften begär myndigheten att Förvaltningsrätten i Karlstad ska avgöra beloppet. Motparten (läs: Hallstahammars kommun) motsätter sig inte sanktionsavgiften. Motparten anser dock att antalet sysselsatta ska anses uppgå till 111 personer och att sanktionsavgiften därför ska uppgå till 119 310 kronor. Arbetsmiljöverket vidhåller att sanktionsavgift ska utgå med 400 000 kronor.

Läs även: Skola i Hallstahammar tvingas betala sanktionsavgift

Av den informationen som Arbetsmiljöverket har inhämtat från SCB i ärendet är antalet sysselsatta 1854 personer i Hallstahammars kommun. Av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningsarbeten 60a § framgår att för den som har fler än 500 sysselsatta är avgiften 400 000 kronor.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/016283.

Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker