SkyddsombudVästerås

Efter skyddsombudsstopp: Förbud med vite

Efter att ett skyddsombud från Kommunal begärt ett skyddsstopp på en trappa beslutar Arbetsmiljöverket ett förbud med vite.

Fredagen den 19 oktober 2018 avbröts arbetet för att förhindra nyttjande av vindsutrymmet och därmed användandet av en trappa av skyddsombudet – ett så kallat skyddsombudsstopp. Det framgår i framställan att stoppet ska gälla i väntan på en godkänd ombyggnad av trappan och lämplig hantering av material upp till vindsvåningen. Arbetsgivaren begärde därefter att Arbetsmiljöverket skulle ta ställning till om skyddsombudsstoppet skulle stå kvar eller inte. Därför inspekterade myndigheten arbetsstället måndagen den 22 oktober 2018.

Läs också det här: Skyddsombudsstopp i Västerås

Myndigheten anser att den trappa som leder upp till vindsvåningen är mycket brant och har inte något ändamålsenligt räcke. Det räcke som finns börjar inte vid början eller slutet av trappan. I det fall en arbetstagare skulle snubbla till i början av trappan uppe på vinden skulle vederbörande inte kunna ta emot sig utan störta ned till lägre nivå med risk för skada.

Trappan uppfyller inte de krav som ställs på en trappa enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbetsmiljöverket uppfattar att det finns en reell risk för arbetsgivarens arbetstagare att skada sig allvarligt då de använder trappan till vindsvåningen för att hämta och bära ned förbrukningsmaterial eller annat som behövs i verksamheten. Eftersom det fanns en omedelbar fara för allvarliga personskador meddelade myndigheten genast ett tillfälligt förbud. Arbetsgivaren fick också information om att Arbetsmiljöverket snarast skulle besluta om förbudet skulle stå kvar eller inte.

Arbetsmiljöverket anser att bristerna är så allvarliga att det finns skäl att låta det omedelbara förbudet stå kvar så länge villkoren inte har uppfyllts. De gör också bedömningen att förbudet ska förenas med ett vite på 250 000 kronor.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/057462.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.