Kategorier
Nyheter

Explosioner på återbruk i Västerås

På återbruket Stenby i Västerås har det skett två explosioner. Det framkommer efter en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Vid återvinningscentralen lämnar hushållen bl.a. uttjänta batterier, batterier omfattas av producentansvar och samlas in i en box som tillhandahålls av el-kretsen som också äger produkten. Småbatterier av olika typer samlas upp i boxen och hämtas av el-kretsen vid behov.

Under en onsdag lämnade en man batterier i boxen, återvände och rotade i den ett par gånger. Efter tredje gången skedde två explosioner. Explosionerna var häftiga, material flög upp och ur boxen varpå kraftig rökutveckling bildades.

– Det fanns både personal och besökare på området, turligt nog ingen i direkt närhet med boxen vid tidpunkten för explosionen. En medarbetare andades in rök, och kände viss irritation i lungorna under kvällen och efterföljande dag, skriver anmälaren.

Då rök från batteribrand kan vara mycket giftig, kontaktades giftcentralen omedelbart efter händelsen, medarbetaren uppsökte vården dagen efter tillbudet. Räddningstjänsten tillkallades omgående efter explosionen, reaktionen hade lugnat sig vid ankomst, ingen släckinsats behövdes. Ett skadat litiumbatteri tros ha orsakat reaktionen.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/051609.