Nyheter

Flera krav på företag i Västerås

Arbetsmiljöverket ställer krav på ett företag som kommer från Västerås. Det framgår av ett inspektionsmeddelande.

Bland annat har företaget i egenskap av byggherre inte lämnat en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket då det gäller byggarbetsplatser:

  • på vilka arbetet beräknas pågå under längre tid än 30 arbetsdagar och där mer än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt eller
  • på vilka det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500.
Företaget måste se till att lämna en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. Se 7 § AFS 1999:3.

Vid inspektionen uppgav företaget en muntligt uppgift att byggherren själv är utsedd till Bas-P och Bas-U. De kunde ni inte styrka att den som de har utsett till Bas-P och Bas-U (den personal som byggherre avser att använda i samordningsarbetet) har den utbildning samt kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra de uppgifter som åligger Bas-P och Bas-U.

Företaget måste i egenskap av byggherre skriftligen redovisa till Arbetsmiljöverket handling såsom utbildningsintyg och intyg från BAS-P/U:s tidigare uppdragsgivare som visar att den som de har utsett till BAS-P/U har den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra de uppgifter som åligger Bas-P och Bas-U. Se 6 § AFS 1999:3 samt 7 kap. 3 § AML.

I den arbetsmiljöplan som företaget har upprättat för det aktuella byggprojektet saknades vissa uppgifter av hur de som byggherre tänker organisera skyddsverksamheten och särskilda åtgärder mot riskfyllda arbeten. Risken är att allvarliga risker i arbetsmiljön inte uppmärksammas och därmed hanteras vilket kan leda till olyckor och ohälsa.

Företaget måste i egenskap av byggherre se till att arbetsmiljöplanen för det aktuella byggprojektet kompletteras med en redovisning av skyddsverksamheten och en redovisning av särskilda åtgärder mot riskfyllda arbeten. Se 8, 12 och 12a §§ AFS 1999:3.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/043793.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.