Kategorier
Nyheter

Förare hamnade i vattnet

En förare från ett företag i Sala hamnade i vattnet under ett tillbud. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

En maskinförare på en amfibisk redskapsbärare ska ha parkerat på en brant å-kant för att ta sin lunchrast. En del av maskinen parkerades under vattnet, varpå två stycken 4 millimeter hål fyllde ett av två skott (det bakre) i höger ponton med vatten.

Efter lunchen backade föraren snett ner i en brant vinkel, med den fyllda pontonen, i det djupa vattnet, varpå maskinen vickade och föraren hamnade i vattnet.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/039195.