Nyheter

Förbud att använda degblandare

Ett företag i Västerås måste skaffa skydd på sin degblandare innan den används igen. Detta då Arbetsmiljöverket förbjuder användning innan dess.

Enligt förbudet måste degblandaren förses med skydd mot ofrivillig kontakt med den rörliga maskindelen (degkroken).

Skyddet måste enligt förbudet vara förseglat så att en farlig maskinrörelse stoppas när skyddet öppnas.

AFS 2006:4 7§, Användning av arbetsutrustning.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/066529.

Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.