Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

Föreläggande med vite inom hemtjänst

Arbetsmiljöverket har beslutat om ett föreläggande med vite gällande hemtjänsten i Munktorp i Köpings kommun. Det framkommer av ett beslut från myndigheten.

Arbetsmiljöverket förelägger arbetsgivaren vid vite av 100 000 kronor att senast den 30 november 2020 ha genomfört en del åtgärder som bland annat: 

Att se till att en undersökning görs av arbetsförhållandena med avseende på organisatoriska och sociala faktorer i verksamheten. Undersökningen ska minst omfatta kraven i arbetet för Munktorps hemtjänstgrupp, om resurserna för arbetet är anpassade till kraven, om arbetstidens förläggning kan leda till ohälsa, om det finns arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande, om det finns faktorer som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

Undersökningen ska också omfatta om arbetstagarna har kännedom om vilka arbetsuppgifter som de ska utföra, vilket resultat som ska uppnås med arbetet, om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur, vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

Läs också: AV överväger föreläggande inom hemtjänsten i Munktorp

Bland annat skriver Arbetsmiljöverket i sitt beslut att det i ärendet framkommit information som tyder på att arbetstagarna riskerar ohälsa på grund av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön samt risker för belastningsskador. I ärendet framkommer det även att det har varit återkommande bemanningsändringar vilket medför att förutsättningarna för arbetet ändras, bland annat i form av ändrade arbetssätt. Myndigheten skriver att det därför är viktigt att arbetsgivaren ser över kraven och resurserna och att även små förändringar av krav och resurser i en del kan påverka arbetsmiljön i andra delar. För att kunna vara uppmärksam på arbetsbelastning och arbeta förebyggande är det viktigt att arbetsgivaren, skaffar sig information om hur villkoren ser ut för arbetstagarna och att de därefter skapar rimliga förutsättningar.

För den fullständiga handlingen i detta ärende,
vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/065756.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.