Nyheter

Föreläggande med vite inom hemtjänsten i Sala

En avdelning inom hemtjänsten i Sala har fått ett föreläggande med vite om 100 000 kronor från Arbetsmiljöverket. Det framgår av ett beslut.

Vid en inspektion framkom att arbetstagarna i hemtjänsten vistas i yttre miljöer där det kan förekomma våld och hot, särskilt kvällstid. Arbetsgivaren har uppgett att de utreder vilket larm de ska ha för att kalla på snabb hjälp men de har inte tagit något beslut. Vid inspektionen framkom att nattpatrullen har överfallslarm men den rutin som arbetsgivaren har för att kontrollera larmutrustningen tillämpades inte.

Arbetsgivaren har vidare uppgett att arbetstagarna bär mobiltelefoner vid sina besök och att dessa kan användas då snabb hjälp behövs.

Arbetsmiljöverket anser att en mobiltelefon ger en möjlighet till kommunikation och kontakt med omgivningen men de kan inte anses motsvara den funktion som ett larm eller larmutrustning har, med direkt möjlighet till kalla på snabb hjälp utan att först behöva låsa upp telefonen och slå samt leta efter ett nummer i en akut situation.

Arbetsgivaren har uppgivit att de bedömt att antalet larm för närvarande inte är tillräckligt.

Myndigheten konstaterar att arbetsgivaren inte har kunnat visa att deras arbetstagare kan kalla på snabb hjälp vid en vid en vålds- eller hotsituation. Därför bedömer Arbetsmiljöverket att det finns skäl att förelägga arbetsgivaren att åtgärda bristerna. De gör också bedömningen att föreläggandet ska förenas med ett vite på 100 000 kronor.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/055333.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.