Nyheter

Företag i Fagersta har bristande arbetsmiljö

Ett företag i Fagersta har en bristande arbetsmiljö. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter en inspektion.

Vid inspektion konstaterades att företaget hade truckar i sin verksamhet. De kunde inte visa att arbetstagare har ett från arbetsgivaren skriftligt tillstånd att köra truck. Det kräver nu Arbetsmiljöverket bättring på.

Vidare konstaterades att företaget saknar skriftliga instruktioner till sina arbetstagare för smältning av metall i verksamheten som är förenat med allvarliga risk.

Företaget måste även upprätta rutiner över det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det ska omfatta rutiner över såväl kontinuerliga riskbedömningar som riskbedömningar vid förändringsarbete, riskbedömningar inför projekt, rutiner för skyddsronder, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, enkäter. Detta då det saknades rutiner som beskrev hur de ska arbeta med sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Bristerna måste vara åtgärdade senast den 8 maj 2017.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/012682.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.