Nyheter

Företag får avgift – hade ingen arbetsmiljöplan

Ett företag i Surahammar får en sanktionsavgift av Arbetsmiljöverket. Det framgår av ett avgiftsföreläggande från myndigheten.

Vid en inspektion på en byggarbetsplats i Kolbäck framkom att företaget inte hade sett till att en arbetsmiljöplan upprättats innan byggarbetsplatsen etablerats.

Genom att de inte i egenskap av uppdragstagare har sett till att en arbetsmiljöplan upprättades innan byggarbetsplatsen etablerades har företaget brutit mot 8 § AFS 1999:3. De måste därför betala en sanktionsavgift.

Då arbetet inte är av sådan omfattning att förhandsanmälan krävs enligt 7 § är avgiften 10 000 kronor, se 8 § AFS 1999:3.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/030410.

Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker