Nyheter

Företag får sanktionsavgift av Arbetsmiljöverket

Ett företag från Västerås får en sanktionsavgift av Arbetsmiljöverket. Detta då myndigheten upptäckt att företaget arbetat på hög höjd utan skydd.

Vid en inspektion på en byggarbetsplats i Västerås uppmärksammade Arbetsmiljöverket att det pågick byggnads- och anläggningsarbete. Personalen utförde arbete där det fanns risk för fall och fallrisk fanns eftersom fallskydd var bristfälligt där arbetet utfördes.

Det saknades skyddsräcken vid många ställen runt öppningar och en del personal hade selar på sig som var kopplade och annan personal förflyttade sig förbi öppningarna utan att vara kopplade. Det saknades även skyddsräcken i ytterkanten även på områden som i stort sett var färdiglagda.

Fallhöjden var enligt myndigheten cirkaa 10-12 meter till marken och cirka fyra meter till underliggande nivå. De personer som utförde arbete där fallrisk fanns är anställda respektive inhyrda av företaget.

Företaget har i egenskap av arbetsgivare och inhyrare således brutit mot 60 a § AFS 1999:3 genom att de inte har sett till att fallskydd fanns där arbete utfördes och fallhöjden var två meter eller mer. De måste därför betala en sanktionsavgift på 50 800 kronor.

60 a § AFS 1999:3: Om fallskydd enligt 57–60 §§ saknas och arbete utförs där det finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer, ska sanktionsavgift betalas om inte villkoren minst uppfylls. Vid takarbete gäller även bestämmelserna i 86 a och 92 a §§. Avgift = 40 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 721 kronor. Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/027228.

Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker