Nyheter

Företag från Fagersta får sanktionsavgift

Ett företag från Fagersta får en sanktionsavgift på 73 100 kronor av Arbetsmiljöverket. Detta då företaget ska ha underlåtit användning av fallskydd.

Vid en inspektion som Arbetsmiljöverket gjorde förra året på en byggarbetsplats framkom att byggnads- och anläggningsarbete hade utförts där det fanns risk för fall och fallhöjden var två meter eller mer. En person ska ha utfört arbete på taket där det fanns risk för fall. Fallrisk fanns eftersom fallskydd saknades där arbete utfördes. Fallhöjden var cirka fyra meter och inga av undantagen i föreskriften var tillämpliga.

I 92 a § AFS 1999:3 anges följande: Om fallskydd enligt 87–89 §§ saknas och takarbete utförs där det finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer, ska sanktionsavgift betalas om inte villkoren uppfylls. Vid takarbete gäller även bestämmelserna i 56 a och 60 a §§.

I de allmänna råden till 92 a § AFS 1999:3 anges att med att arbeta i skydd av skyddsräcken m.m. menas inte bara själva arbetet utan också de förflyttningar som görs i samband med arbetet.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/005455.

Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker