Nyheter

Företag från Sala får betala sanktionsavgift

Ett företag från Sala ska ha underlåtit att använda fallskydd när arbete på tak utfördes. Det framgår av ett avgiftsföreläggande.

Vid en inspektion på en byggarbetsplats i Örebro uppmärksammade Arbetsmiljöverket att det pågick byggnads- och anläggningsarbete. Två personer ska då ha utfört arbete på ett tak där det fanns risk för fall. Fallrisk ska ha funnits eftersom fallskydd saknades där arbete utfördes.

Varken ställning, skyddsräcke eller personlig fallskyddsutrustning ska ha använts. Taklutningen var cirka tio grader och fallhöjden var cirka sex meter. Företaget har i egenskap av inhyrare brutit mot 92 a § AFS 1999:3 genom att de inte har sett till att fallskydd fanns där arbete utfördes och fallhöjden var två meter eller mer. De måste därför betala en sanktionsavgift.

Företaget har uppgett att de har fyra sysselsatta i sin verksamhet. Avgiften ska mot denna bakgrund beräknas enligt följande: 40 000 + (4 – 1) x 721= 42 163 kronor. Efter avrundning bör avgiften fastställas till 42 100 kronor.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/069141.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.