Nyheter

Företag i Köping får kraftig bakläxa

Ett företag i Köping får stora krav på sig från Arbetsmiljöverket. Detta efter en inspektion i början av september.

Arbetsgivaren måste nu genomföra en undersökning av arbetsförhållandena och riskbedömningar av de faktorer som påverkar arbetsförhållandena i arbetsmiljön. De ska i en skriftlig handlingsplan dokumentera de åtgärder som arbetsgivaren – utifrån genomförd undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön – anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som inte kan genomföras omedelbart.

Dessutom måste arbetsgivaren upprätta rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetets samtliga delar. Det ska omfatta rutiner över såväl kontinuerliga riskbedömningar som riskbedömningar vid förändringsarbete, rutiner för skyddsronder, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, enkäter m.fl. delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Även rutiner för introduktion av nyanställda, vikarier och säsongsanstälda är bristfälliga. Arbetsgivaren måste upprätta rutiner så att nyanställda, vikarier och säsongsanstälda får den introduktion och de kunskaper som de behöver för att på ett säkert sätt utföra sitt arbete samt för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Rutinerna ska dokumenteras skriftligt och vara Arbetsmiljöverket tillhanda senast den 24 november 2016 då verket kommer på återbesök till företaget.

Taggar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.