Forum

Synliga sökvägar i forum – Du är här:Skyddsombud24 - ForumKategorier: ArbetsmiljölagenAML

AML

Citat

Vart i AML står det att arbetsgivaren ansvarar?

Citat

Hej!

I Arbetsmiljölagens tredje kapitel finns paragraf två (Kap. 3, 2§ AML) som bland annat säger att "arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall".

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.